Algemene voorwaarden Skadi Onderwijscoaching

Op alle werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen zijn de algemene voorwaarden van toepassing welke door Skadi Onderwijscoaching zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Klik hier hier voor de algemene voorwaarden