Door durven en doen wiskunde leren begrijpen

Analyseren en stimuleren

Moeite met wiskunde is voor veel middelbare scholieren vast herkenbaar. Skadi neemt onnodige weerstand tegen cijfers en formules weg, door jongeren goed aan te voelen en optimale aansluiting te vinden. Leerlingen krijgen individuele bijlessen wiskunde op alle niveaus vmbo, havo en vwo. Voor havo- en vwo-leerlingen worden bijlessen wiskunde A (vanaf schooljaar 22/23 ook wiskunde B) tot en met het 5e leerjaar aangeboden. Skadi hanteert een heldere aanpak en opbouwstructuur van de bijlessen wiskunde. Door deze individuele aanpak kunnen leerlingen altijd rekenen op extra aandacht voor hun specifieke leerproces.

Werken aan wiskunde doen we samen

Vol zelfvertrouwen aan de slag

Door te helpen waar leerlingen in het eigen denkproces vastlopen en scherp te analyseren waarom ze daar vastlopen. De groei moet vooral komen uit zelfvertrouwen, de leerling het vertrouwen te geven het zelf te kunnen.

  • Vrijblijvend kennismakingsgesprek;
  • Bijlessen wiskunde op verschillende niveaus
  • Behoefte leerling wordt in kaart gebracht;
  • Altijd op vaste dagen en tijden.

Werken volgens een heldere structuur

Er wordt gestart met een vrijblijvend kennismakingsgesprek met ouder(s) en leerling. Er wordt een vaste dag en tijd voor de begeleiding afgesproken. Dit geeft de leerling structuur en duidelijkheid. Ouders ontvangen maandelijks een voortgangsverslag.

  • Individuele bijles wiskunde;
  • Samen maken we een plan van aanpak;
  • Bijlessen van één lesuur;
  • Bieden van handvatten juiste manier van leren.
Schooljaar 2023-2024
Kennismakinggesprek (30 min.) gratis
Bijles wiskunde (50 minuten) € 38,50 per les
Pakket 10 bijlessen € 350,-
Oudercontacten en contacten met school € 12,50 per kwartier

De tarieven zijn inclusief voorbereidingstijd en voortgangsverslagen.
Er worden geen inschrijf- of administratiekosten berekend.

Meld je aan voor bijlessen wiskunde

De bijlessen worden in principe individueel gegeven. Bijles in groepjes van maximaal 3 leerlingen is ook mogelijk: neem contact op voor informatie en tarieven. De bijlessen vinden plaats bij Skadi Onderwijscoaching in Oosterhout, in onze ruime, rustige ruimte waar zonder afleiding gewerkt kan worden. Op aanvraag zijn bijlessen op locatie Breda ook mogelijk. Aanmelden voor een kennismakinggesprek kan via onderstaand contactformulier of bel/app naar 06 43 19 74 93.

Inschrijfformulier