Rekenen wordt veel leuker met Skadi

Bijlessen rekenvaardigheid primair onderwijs

Op de basisschool worden veel verschillende rekenvaardigheden aangeleerd. Daarbij wordt gebruik gemaakt van diverse rekenmethodes. Soms kost het voor leerlingen net wat meer tijd en inzet om deze nieuwe kennis te begrijpen en toe te kunnen passen. Extra individuele aandacht kan dan helpen. Speciaal voor basisschoolleerlingen biedt Skadi Onderwijscoaching bijlessen rekenen PO. Skadi hanteert hierbij een heldere aanpak en opbouwstructuur. Door deze individuele aanpak kunnen leerlingen altijd rekenen op extra aandacht voor hun specifieke leerproces.

Werken aan rekenen PO doen we samen

Succesvol aan de slag met jouw talenten

Het is belangrijk dat bepaalde rekenkennis goed geautomatiseerd wordt, omdat hier op de middelbare school verder op wordt doorgegaan. Door gebruik te maken van verschillende methodes, begrippen visueel te maken en het inzicht in het rekenen te vergroten, wordt het rekenen bij Skadi makkelijk en leuker.

  • Vrijblijvend kennismakingsgesprek;
  • Bijlessen rekenen op bassischoolniveau;
  • Behoefte leerling wordt in kaart gebracht;
  • Altijd op vaste dagen en tijden.

Werken volgens een helder plan

Er wordt gestart met een vrijblijvend kennismakingsgesprek met ouder(s) en leerling. Tijdens de bijlessen oefenen we rekenvaardigheden die de leerling lastig vindt. We zoeken hierbij naar manieren van leren die aansluiten bij en werken voor de leerling. Ouders ontvangen maandelijks een voortgangsverslag.

  • Individuele bijles rekenen PO;
  • Samen maken we een plan van aanpak;
  • Eén of twee bijlessen per week;
  • Aanreiken tools en oefenen rekenvaardigheden.
Kennismakinggesprek (30 min.) gratis
Bijles rekenen PO, één les per week (50 min.) € 30,- per les
Bijles rekenen PO, twee lessen per week (2 x 50 min.) € 25,- per les
Losse bijles (50 min.) € 40,- per les
Oudercontacten en contacten met school € 12,50 per kwartier

De tarieven zijn inclusief voorbereidingstijd en voortgangsverslagen.
Er worden geen inschrijf- of administratiekosten berekend.

Meld je aan voor bijlessen rekenen PO

De bijlessen worden in principe individueel gegeven. Bijles in groepjes van maximaal 3 leerlingen is ook mogelijk: neem contact op voor informatie en tarieven. De bijlessen vinden plaats bij Skadi Onderwijscoaching in Oosterhout, in onze ruime, rustige ruimte waar zonder afleiding gewerkt kan worden. Op aanvraag zijn bijlessen op locatie Breda ook mogelijk. Aanmelden voor een kennismakinggesprek kan via onderstaand contactformulier of bel/app naar 06 43 19 74 93.

Inschrijfformulier